PRÍPRAVA VRCHOLOVÝCH I VÝKONNOSTNÝCH ŠPORTOVCOVKONDICIO = PODMIENKA 

Príprava sa primárne zameriava na ovplyvnenie pohybových schopností športovca. Pohybové schopnosti ako sila, rýchlosť, vytrvalosť alebo koordinácia nepochybne patria k významným faktorom, ktoré ovplyvňujú športový výkon väčšiny športových odvetví. Cieľom tréningov je dosiahnuť všestranný pohybový rozvoj, ktorý športovec využije pri špecializovanom tréningu.

Vďaka kondičnému tréningu, si športovec osvojí široké spektrum pohybových schopností, vďaka ktorým pozitívne ovplyvní vnímanie pohybu, plasticitu nervovo svalového systému, rýchlosť a kvalitu prevedenia pohybu. To športovcovi zaistí zlepšenie výkonnosti i skvelú prevenciu voči zraneniam. 

Potrebujem ešte poradiť