YOUNG ATHLETE O svoje zdravie sa treba starať. I vo veku od 14 do 22 rokov, kedy väčšina športujúcej mládeže končí so športovou činnosťou. Ponúkame pohybový program YOUNG ATHLETE pre všetkých, ktorí sa chcú pravidelne, systematicky a pod profesionálnym dozorom rozvíjať. Budeme sa učiť o správnej životospráve, základné techniky posilňovacích cvičení a budovať zdravé a funkčné telo.


Výber služby 


TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA 2x týždenne

4,5 

Utorok 17:00 

Štvrtok 17:00

TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA 1x týždenne

Utorok alebo štvrtok 

17:00

PRIHLÁŠKA

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

AKO TO U NÁS VYZERÁ