Čo je PH your motion ?

PH your motion je súkromné silovo-kondičné a vzdelávacie centrum pre všetkých, ktorí si želajú žiť dlhší a kvalitnejší život. Túžia milovať svoje funkčné telo a majú záujem učiť sa správnym pohybovým návykom, vďaka ktorým si vybudujú pozitívny vzťah k zdravému štýlu života.

Čo nás poháňa vpred?

Veríme, že naša práca ma hlbší význam, ako len pomôcť klientom zdolávať osobné rekordy alebo posunúť ručičku na váhe smerom dole. Pohyb je základná ľudská potreba, a preto by sa mala stať pre všetkých ľudí úplne prirodzenou súčasťou života ako umývanie zubov. PH your motion je miesto, kde ľudia radi pravidelne a systematicky pracujú na sebe, spoločne sa ovplyvňujú a rozdávajú úsmevy, čím robia tento svet šťastnejším a lepším. Práve preto je u nás hlavnou prioritou zdravie a až po ňom výkon.

Aké je naše poslanie?

Poslaním PH your motion je budovať u každého človeka pozitívny vzťah k zdravému štýlu života. Snažiť sa čo najefektívnejšie zlepšiť fyzickú a mentálnu výkonnosť a získať srdiečko pre danú športovú činnosť.

Pre koho je PH your motion určené?

PH your motion nie je určené len vrcholovým a výkonnostným športovcom a športovým klubom. Dvere u nás má otvorené každý, či ide o ľudí s nadváhou alebo rekreačných športovcov bez rozdielu veku. Stretnúť tu môžeš napríklad 5-násobného majstra Slovenska v krasokorčuľovaní, juniorského reprezentanta v horolezectve, ale aj ľudí, ktorí nezasvätili život vrcholovému športu, ale chcú mať z neho popri pracovných povinnostiach radosť a túžia sa cítiť silnejší, zdravší, zažiť pocit napredovania a pozdvihnúť svoju chuť do života.

Hlavný účel PH your motion? 

Našim hlavným cieľom je, aby ľudia získali pozitívny návyk športovať a vykonávali pohyb bez bolesti. Preto každého klienta riešime komplexne na základe vstupnej anamnézy a diagnostiky. Po nej nasleduje optimálne nastavenie tréningového procesu pre dosiahnutie tvojho cieľa, či už ide o športový výkon, rekondíciu po zraneniach, redukciu hmotnosti alebo zlepšenie kvality tvojho života.


PH your motion - súkromné silovo-kondičné centrum

Javorová 5, Rajec 015 01

+421 902 313 959