BEŽECKÝ TRÉNING

NEBEHAJTE PRETO, ABY STE BOLI ZDRAVÍ, BUĎTE ZDRAVÍ, ABY STE MOHLI BEHAŤ

VIAC O BEŽECKÝCH TRÉNINGOCH

Beháš a pritom nevieš či správne, tvoja výkonnosť stagnuje, zranenia sa objavia vždy v tom najnepríjemnejšom okamihu sezóny. Túžiš absolvovať svoj prvý bežecký pretek alebo si chceš splniť svoj bežecký sen či získať nové poznatky o bežeckom tréningu a zefektívniť svoj tréningový proces?

Ako stále aktívny bežec na stredné a dlhé vzdialenosti som tiež pred pár rokmi riešil podobné problémy. Behal som zbytočne veľa, trénoval som neefektívne, moja technika behu nebola tiež dokonalá a zranenia sa objavovali ako čistý zázrak práve vo chvíli, keď si ich človek najmenej prial.

Toto sa ale rýchlo zmenilo. Od tej doby som absolvoval bežeckú prípravu pod vedením profesionálnych trénerov, ktorí mi okrem mojej výkonnosti zlepšili i moje znalosti o bežeckom tréningu a samoštúdiom, pokusmi na sebe som zistil, čo a ako funguje. Svoje poznatky a skúsenosti prenášam viac ako tri roky do práce so svojimi klientami, ktorí sa systematicky každým rokom zlepšujú, beh sa stal ich životným štýlom a pravidelne zažívajú bežecký orgazmus.  

UŽ JE LEN NA TEBE, KTORÝ BEŽECKÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM SI VYBERIEŠ

TRIATLON PREMIUM

.

 • Osobná vstupná anamnéza
 • Telesná analýza stavby tela
 • Stanovenie osobných cieľov a vytvorenie štruktúry makrocyklov (makrocyklus = 1 rok)
 • Vstupná a priebežná diagnostika trénovanosti 2 krát do roka, Conconiho test bežecký i cyklistický a základné všeobecné testy
 • Analýza techniky behu
 • Osobný tréning 1 krát mesačne
 • Bežecký tréningový plán online cez aplikáciu Trainingpeaks (4 týždne)
 • Myšlienkové mapy, statický strečing a kompenzačno regeneračný tréning
 • Každý týždeň analýza a zhodnotenie tréningových záznamov mezocyklu
 • Každý týždeň spätná väzba na základe reportu
 • V prípade potreby priebežná korekcia tréningového plánu
 • Neobmedzená mailová alebo telefonická komunikácia
 • Spolupráca s fyzioterapeutom

CENA 90 €
(minimálna spolupráca 5 mesiacov)

POTREBUJEM EŠTE PORADIŤ