ROZPIS TRÉNINGOV TVOJEJ SKUPINY NA STIAHNUTIE

Dôležité informácie a odpoveď možno na tvoje otázky?

Ako prebieha platba za pohybový program?

Hlavným princípom programu je dlhodobo a systematicky rozvíjať svoje pohybové návyky. Z tohto dôvodu i platba za pohybový program sa uhrádza na tri mesiace dopredu vždy na začiatku trimestra. Samozrejme máš možnosť platbu zrealizovať na dvakrát (po osobnej dohode môžeš aj mesačne) a už je len na tebe, či ju uhradíš v hotovosti alebo prevodom na základe vystavenej faktúry. 

Ak sa náhodou tréning zruší kvôli aktivitám trénera?

Samozrejme, ak sa tréning neuskutoční z dôvodov absencie trénera, za tréning sa neplatí, pokiaľ sa spoločne nedohodneme na jeho náhrade v iný termín. Sumu za tréning ti odrátame z ďalšieho trimestra. 

Mám možnosť si tréning nahradiť v inej skupine?

Táto možnosť je aktuálna po dobu dvoch týždňov od neočakávanej neúčasti na tréningu. Primárne je na to určený OPEN tréning. Po súkromnej dohode s trénerom aj možnosť náhrady tréningu v inej skupine. Tam ale už vznika riziko, že tréning nebude určený práve tvojím požiadavkám a môže byť pre teba buď neprimerane náročný alebo ľahký.

Čo je tvojou povinnosťou, keď navštevuješ pohybový program?

Samozrejme prichádzať s úsmevom na každý tréning. Ak náhodou nebudeš môcť prísť, bolo by super, keby si napísala vopred sms trénerovi o tvojej neúčasti. Veľmi mu to pomôže pri tvorbe tréningovej jednotky. Okrem toho sa cení dochvíľnosť. Cení sa i neskorý príchod na tréning ale už hmotne :). Keďže počas tréningu sa musíš sústrediť na svoje telo a vnímať len prítomný okamih, je dôležité, aby si vypla vždy mobil pred vstupom do PH your motion.  

Čo ak ma súkromné dôvody alebo zranenie prinúti sa na čas odhlásiť z pohybového programu?

Ak by nastala takáto situácia a bude len dočasná a ty budeš mať záujem v budúcnosti opäť pokračovať v pohybovom programe, budeš mať zabezpečené miesto po dobu troch mesiacov.

Čo ak neočákavane vymeškám tréning? Bude mi cena za TJ vrátená?

Vždy na začiatku trimestra máš možnosť dopredu nahlásiť termíny, kedy sa tréningu nezúčastníš z rôznych dôvodov (dovolenka, služobka, oslava...) a tieto tréningy sa ti odrátajú z celkovej sumy (po novom môžeš rozpis poslať aktualizovaný vždy pred začiatkom mesiaca). Ak náhodou neplánovane ochorieš počas pohybového programu Vital Lady a choroba ti nedovolí byť prítomná na viac ako 2 po sebe následujúcich tréningoch, zaplatené tréningy ti prenesiem do ďalšieho trimestra. Ak vymeškáš tréning zo súkromných alebo iných dôvodov a nebudeš mať nahlásenú neúčasť na tréningu dopredu, cena za tréning ti automaticky prepadá ako keby si sa tréningu zúčastnila. V prípade, že bude takýchto neúčasti viac ako 6 za trimester tak ti 50% sumy vrátime. 

Na ceste za šťastím je najdôležitejšie uvedomiť si, že šťastie je vedomá voľba a zručnost , ktorá sa dá vypestovať. Rozhodnete sa, že budete šťastní, a potom na tom pracujete. Presne ako pri budovaní svalovej hmoty.