ROB TO KVÔLI DEŤOM

28.11.2017

Zatsiorsky (2014) uvádza, že v rokoch 1999 - 2000 malo v USA 15 % všetkých detí a mladistvých od 6 do 19 rokov nadváhu. Je to skoro o 7 % viac ako v roku 1994. Okrem toho ďalších 15 % detí a mladistvých riziko nadváhy a obezity ohrozuje. Priemerné dieťa v USA má za deň menej ako 15 minút intenzívneho pohybu a len 43 minút mierneho pohybu. Deti v priemere strávia 17 hodín týždenne sledovaním televízie.

11 miliard ročne investuje štát do liečby diabatesu (cukrovky), ktorej hlavnými príčinami sú nadváha a obezita, čo súvisí s nedostatkom pohybu samozrejme i s ďalšími faktormi. ....ale 11 miliárd ročne!!!

Deti na telesnej výchove v škole trávia za jednu vyučujúcu hodinu (45 minút) menej ako 14 minút aktívnym pohybom.

V českej republike má viac ako 40 % detí problémy s oporno-pohybovým aparátom. A myslím, že to bude ešte horšie... 

Tieto faktory poukazujú na to, že vzhľadom k veľkému výskytu obezity v západnom svete nedokáže veľa detí spraviť jednoduché pohybové vzory ako kľuk, zhyb, drep. Dokonca pre mnohé deti je obtiažne vykonávať cviky s vlastnou telesnou hmotnosťou. Neschopnosť vykonávať určitý cvik má kvôli negatívnej spätnej väzbe a zníženej sebaúcte dramatický vplyv na túžbu dieťaťa cvičiť. 

Veľa detí nedokáže spraviť jednoduché pohybové vzory ako kľuk, zhyb, drep. Dokonca pre mnohé deti je obtiažne vykonávať cviky s vlastnou telesnou hmotnosťou


Dané faktory nás často nútia sa zamyslieť, prečo vlastne robíme, čo robíme....

Prečo vedieme v PH your motion ľudí k zdravému štýlu života, prečo športovcom pomáhame dosiahnuť najlepší výsledok, prečo sa snažíme u deti vzbudiť radosť z pohybu a prečo sami športujeme ?

Pretože ako športovci môžeme byť pre deti vzor a inšpirácia. Ako tréneri môžeme vychovať športovca, ktorý môže byť pre deti inšpirácia. Alebo ako tréneri tiež môžeme vybudovať u mamičky, otecka vzťah k pohybu, ktorým bude potom sám ovplyvňovať svoje deti a spoločne s nimi bude športovať alebo aspoň chodiť na prechádzky. 

NEKONEČNÝ POHYB je pohybový program, ktorý by mal deti mladšieho a staršieho školského veku naučiť sa nikdy neprestať hýbať. Vedecky je dokázané, že obdobie medzi 6. - 12. rokom života dieťaťa je najlepšie na rozvoj celkovej motoriky. Cieľom každého pohybového programu by malo byť naučiť a rozvíjať u detí všetky pohybové schopnosti pozitívnym a zábavným prístupom, ktorý významne prispeje k budúcim úspechom detí.  

Chceme rodičom uľahčíť život a ušetríť financie.

Hlavne u detí vo veku od 6 do 10 rokov evidujeme najintenzívnejší vývoj koordinačných schopností.

Práve preto na pohybovom programe NEKONEČNÝ POHYB pracujeme na všetkých pohybových schopnostiach hravou formou, počas ktorej sa dieťa porovnáva samo so sebou, čo ho núti sa neustále zlepšovať a byť každým tréningom lepšie a lepšie. Vďaka daným postupom dieťa zažije množstvo prekážok počas svojho vývoja na nekonečnom pohybe. Práve prekážky a podpora kamarátov nútia dieťa vyjsť zo zóny komfortu a zažiť pocit úspechu a napredovania.

Na pohybovom programe NEKONEČNÝ POHYB pracujeme na všetkých pohybových schopnostiach hravou formou.


Snažíme sa počas tréningových jednotiek vyhnúť tomu, čo robí škola. U nás deti na tréningu nezažívajú stereotyp, dlhé prednášky a čakanie v radách. Raz za štvrť rok práve rozvíjame sebarealizáciu detí, ktoré si môžu spoločne vytvoriť vlastnú tréningovú jednotku. 

Deti učíme trom kultúram.

1. Kultúra SKATE PARKU

Tak ako vidíme na skate parku tak aj u nás môžete vidieť deti zlyhávať pri prvých pokusoch. Úroveň zväčšujeme postupne až po dosiahnutí a zvládnutí základov alebo daného levelu. Toto núti deti k zvedavosti, pozorovaniu kolegov, ktorým už dané cvičenie ide a vzájomnému učeniu. Spoločne sa snažíme u detí vybudovať takú "skateovú" komunitu kamarátov.  

2. Kultúra KVALITY 

Snažíme sa deťom vysvetliť pri každom tréningu, že to nerobia preto, že im to bolo prikázené ale preto, že sa to tak má robiť správne.

3. Kultúra SPRAVODLIVOSTI

To znamená, že tak ako sa dieťa alebo skupina správa tak sa správame mi k nim. Keď v skupine panuje priateľstvo, podpora, snaha a dobra nálada, tak i my sme ako tréneri kamaráti a otvorení. Vtedy používame viac demokratický spôsob vedenia a deti majú väščiu kontrolu nad tréningom. Ale ak deti nemajú svoj deň a sú nedisciplinované, netolerujú sa, tak i náš spôsob vedenia sa mení viac na autoritatívny. 


Deti začínajú so športom preto, aby ho hrali a nie preto aby ho trénovali

HRA

Deti začínajú so športom preto, aby ho hrali a nie preto aby ho trénovali. Celý tréning NEKONEČNÉHO POHYBU je poprepletaný rôznymi príbehmi, hrami, kde sa deti vžijú do určitej role a pohyb robia prirodzene bez toho, aby ho vykonávali za určitým cieľom. V skratke sa snažíme u deťoch prebudiť vnútornú motiváciu. "Chcem ísť na tréning preto, lebo sa tam hrám a je tam príjemne a nie preto, lebo potrebujem pohyb, aby som bol/la "zdravý/vá". 


K čomu to celé vedie? 

Okrem toho, že deti získajú vzťah k športu a budú mať veľa spomienok chceme postupne z talentovaných detí, ktoré prejdú nekonečným pohybom prebudiť srdiečko pre atletiku. Preto každé dieťa od 8. rokov, ktoré bude mať zápal a chuť venovať sa atletike bude presmerované do CENTRA TALENTOVANEJ MLÁDEŹE - PH YOUR MOTION, kde popri nekonečnom pohybe bude mať už aj všeobecný atletický tréning a bude reprezentovať atletický klub Maratón klub Rajec. 

Týmto chceme postupne v Rajeckej doline budovať na profesionálnej úrovni u všetkých detí vzťah k pohybu ako takému. Tiež chceme uľahčíť rodičom život a ušetríť financie. Predsa okrem poplatku za tréning dieťa na NEKONEČNÝ POHYB alebo v CENTRE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE viac finančných alebo časových zdrojov rodiča nepotrebuje. Rodič nemusí kvôli tréningu cestovať do vzdialeného mesta, nemusí kupovať drahé vybavenie na tréning a má istotu, že o dieťa je profesionálne postarané.


Zaujal ťa článok a chceš svoje dieťa prihlásiť na pohybový program NEKONEČNÝ POHYB? Môžeš tak urobiť hneď kliknutím na tlačítko nižšie Prihláška na nekonečný pohyb. 

NEKONEČNÝ POHYB PH YOUR MOTON

AUTOR


Patrik Holeša

Atletický a kondičný tréner/ PH your motion

Atletický a kondičný tréner výkonnostných i vrcholových športovcov. Vedie tréningové jednotky v súkromnom pohybovom centre PH your motion v Rajci. Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo atletiky prvýstupeň. Popri tom sa venuje na výkonnostnej úrovni behom na stredné a dlhé vzdialenosti.

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Ako vďaka oddychu od bicykla a behu zlepšiť svoj cyklistický i bežecký výkon? Časť 1.