FYZIOTERAPEUT - očami Martina Kasmana

18.11.2016

Fyzioterapeut. Čo táto profesia znamená? V súčasnej bohatej palete profesií zameraných na terapiu - zvyšovanie kvality pohybového aparátu je možno ťažké určiť a presne definovať čo je náplňou a povinnosťou fyzioterapeuta. Kde končí jeho "know how" a kde už nastupuje šikovnosť kondičných trénerov, masérov, pohybových terapeutov. Dostal som a často dostávam otázku, čo je mojou prácou. Stretávam sa s názorom, že k liečbe pohybového aparátu a jeho zefektívneniu nepotrebujem byť fyzioterapeutom, stačí kurz, byť trénerom alebo masérom, mať otvorené oči a niečo skúsiť. A v rôznych situáciach majú ľudia pravdu. Už sa nesnažím oponovať, pretože naozaj majú ľudia pravdu! Rovnako ako v prírode, tak aj v ľudskom tele nikdy nič nie je stále a nedá sa presne ohraničiť. Som športovec a v mojom blízkom okolí poznám veľa dobrých kondičných trénerov. Majú svoje vízie, sny, myšlienky, ktoré sa snažia pretvoriť do tréningových procesov. Neraz sa mi stane, že ma ich vedomosti v dobrom prekvapia, pozitívne ma vedia obohatiť v cvičebných plánoch a obdivujem ich kreativitu, ktorú neustále rozvíjajú. Prichádzam na to, že spolupráca s nimi je veľmi prospešná a napĺňajúca. 


Klient, športovec, pacient prichádza k človeku (doplň profesiu) pre pomoc. Pre pomoc s problémom, ktorý mu znižuje kvalitu života alebo činnosti, ktorú vykonáva. Prichádza k človeku pre pomoc!
 

Klient, športovec, pacient prichádza k človeku (doplň profesiu) pre pomoc. Pre pomoc s problémom, ktorý mu znižuje kvalitu života alebo činnosti, ktorú vykonáva. Prichádza k človeku pre pomoc!
 


Fyzioterapia v mojich očiach? Akú pomoc poskytujem?

Poznatky fungovania nervových procesov a metabolizmu kostrového svalstva aplikujem pri zefektívnení pohybu a pri jeho poruche. Pri narušení funkcie centrálnej nervovej sústavy viem definovať možné východiská terapie. Zohľadňujem genetické predispozície v priebehu terapie. Adekvátne a jasne vyvodzujem následky nesprávneho pohybu na základe vedomostí o fyziologických hojacích procesoch v tele. Aby som efektívne liečil, aby som efektívne cvičil, dívam sa na kĺb za pomoci biomechaniky. Všímam si drobné odchýlky v pohybe tela, ktoré sú jedinečné v každom z nás. Vnímam to, že spoločenský a pracovný život nás ovplyvňuje a prejavuje sa v zdravom pohybe.


Fyzioterapia je vedný odbor prepojený hlavne s medicínskymi odbormi (neurológia, ortopédia, pediatria, psychiatria). Preto prístup fyzioterapeuta je komplexný a zohľadňuje všetky možné východiská, aby vám pomohol.

Prístup fyzioterapeuta je komplexný a zohľadňuje všetky možné východiská, aby vám pomohol.

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Ako vďaka oddychu od bicykla a behu zlepšiť svoj cyklistický i bežecký výkon? Časť 1.