Ako prebieha diagnostika cyklistu MARTINA KNAPCA v PH your motion?

04.12.2017

Čo nezmeráš, nemôžeš zlepšiť. Aspoň tak nás to učili v škole. Dvojnásobne to platí pri vrcholovom športe, kde častokrát rozhodujú o víťazovi a porazenom sekundy či stotiny.

Preto u nás v PH your motion kladieme veľký dôraz na vstupnú diagnostiku. Testovú batériu vždy individualizujeme a prispôsobujeme špecializácii športovca alebo požiadavkám klienta. 

Prečo? Dôvod je jednoduchý. Každý človek je bio-psycho-social individualita a každý šport má iné požiadavky na výkon. Pri jednom športe je limitújúca aerórbna vytrvalosť a pri inom zase reakčná rýchlosť alebo rýchlostná sila.

Každý človek je bio-psycho-social individualita a každý šport má iné požiadavky na výkon

Na svete je už množstvo prístrojov na diagnostiku, ktoré sú bežnej verejnosti, malým podnikateľom (trénerom) cenovo nedostupné a dovoliť si ich môžu len veľké kluby alebo univerzity. To je dôvod, prečo si neustále kladieme otázku ako nahradiť daný prístroj určitým testom, ktorý nám povie určitý obraz o danej pohybovej schopnosti. Preto sme vďační, že nemáme milióny a núti nás to pragmaticky rozmýšľať pri analýze každej schopnosti alebo pohybového stereotypu.

Na svete je už množstvo prístrojov na diagnostiku, ktoré sú bežnej verejnosti, malým podnikateľom (trénerom) cenovo nedostupné a dovoliť si ich môžu len veľké kluby alebo univerzity

Čo všetko testujeme?

Základ je u väčšiny klientov rovnaký. Vždy ide o vstupný dotazník, kde nám klient ukáže krátky obraz svojho života. Ďalej nasleduje somatometria a testovanie pohybových stereotypov. 

Akonáhle klient zvládne celý proces bez bolesti, je pripravený po krátkom rozohriatí a rozcvičení na diagnostiku kondičných schopností ako je sila, rýchlosť, vytrvalosť a koordinácia. 

Po testovaní je ešte osobný pohovor s klientom/športovcom a analýza výsledkov na základe ktorej sa spraví predbežná štruktúra tréningového procesu a nastavia primárne a sekundárne ciele klienta ale i trénera, ktorý daného klienta bude pripravovať.

Ako celé testovanie prebieha u profesionála? To môžeš vidieť vo videu nižšie, kde testujeme profesionálneho cyklistu Martina Knapca, ktorý u nás ide absolvovať druhú prípravu na sezónu, ktorá ho ma vrátiť späť medzi najlepších cyklistov na slovensku.

Autor

Patrik Holeša

Atletický a kondičný tréner/ PH your motion

Atletický a kondičný tréner výkonnostných i vrcholových športovcov. Vedie tréningové jednotky v súkromnom pohybovom centre PH your motion v Rajci. Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo atletiky prvýstupeň. Popri tom sa venuje na výkonnostnej úrovni behom na stredné a dlhé vzdialenosti.

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Ako vďaka oddychu od bicykla a behu zlepšiť svoj cyklistický i bežecký výkon? Časť 1.