O nás? 

Dovoľte sa nám v krátkosti predstaviť. Sme občianske združenie P.A.M. Pohyb Mentoring, Naším hlavným zámerom je pomáhať najmä deťom a mládeži, ktorí nemajú možno to šťastie zúčastňovať sa rôznych mimoškolských aktivít, pretože sú často finančne náročné alebo z časového hľadiska pre rodičov nereálne, keďže väčšina z nich je ďaleko od nášho mesta Rajec.  


Čo nás poháňa vpred

Veľmi hektická doba v ktorej žijeme, ktorá nám síce prináša mnoho pozitív no zároveň aj negatív v našich životoch. Ľudia potrebujú čoraz viac celkovej duševnej a telesnej kondície, a zdravý životný štýl.

Ciele

Zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity, podujatia , tábory, semináre a školenia , konzultačné aktivity ,rôzne podporné aktivity a to pod profesionálnym dohľadom skúsených manažérov, trénerov , koučov a športovcov. 

Zdroj financovania

Sme financovaní z darov a sponzorských príspevkov a na to, aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu činnosť , potrebujeme aktívne získavať finančné zdroje. 

Dôraz kladieme na zmysluplné trávenie voľného času u detí a mládeže , podporu a rozvoj športových, pohybových, kultúrnych aktivít osôb všetkých vekových kategórií , vrátane dospelých a seniorov.KONTAKT


P.A.M Pohyb Mentoring, o.z

občianske združenie

ICO: 53827686

+421 904 397 200

+421 902 313 959

Zápis v registri: registrované MV SR, VVS/1-900/90-61703, 08.06.2021

pohyb.mentoringoz@gmail.com